Norsk koralbok
Forfattere:
ISBN:
9788251408066
Utgitt:
Utgave:
1
Sider:
530
Norsk koralbok

Norsk koralbok
Liten utgave / lita utgåve

Forlaget har sammen med kirkerådet sett behovet for en koralbok i ett bind, som er laget som utgaven til NoS 1985. I ettbindsutgaven av Norsk koralbok 2013 er første vers av tekstene er med, og melodiene er gjengitt en gang for å få ned den fysiske størrelsen på dette supplement til Norsk koralbok 2013. Størrelsen på boken er 26 x 29 cm og ca. 4 cm i tykkelse, slik at den passer godt på piano og på orgler med mindre notebrett.

I tillegg til bidrag fra Koralbokkomiteen har forlaget hatt stor nytte av Trond H.F. Kverno og Ghislain Gourvennec som konsulenter på denne utgaven av koralboka.


Format
Språk
Nytt opplag ventes
Antall
889,-
inkl. mva