PERSONVERN – DIGITALE PRODUKTER OG TJENESTER FRA EIDE FORLAG

Denne personvernerklæringen forteller hvordan personopplysninger samles inn og brukes via nettstedene www.eideforlag.no og www.gudstjeneste.no.

Eide forlag er et merkenavn under Vigmostad & Bjørke AS. Daglig leder i Vigmostad & Bjørke AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger som er innhentet fra produktene og tjenestene. Det er viktig for oss at du som bruker skal være sikker på at oppbevaring av dine data foregår på en sikker og profesjonell måte. 

HVORFOR LAGRER VI OPPLYSNINGER OM DEG?

Eide forlag benytter informasjon du oppgir for å gjennomføre våre forpliktelser etter kjøpsavtalen med deg som kunde og for å oppfylle krav i bokføringsloven.

HVILKE OPPLYSNINGER LAGRER VI OM DEG?

Når du handler fra Eide forlag, lagrer vi navn, epostadresse, telefonnummer, produkt-, leverings- og betalingsopplysninger.

Når du/din menighet handler digitale produkter og tjenester fra www.gudstjeneste.no, registreres dette i en brukerdatabase. Informasjonen er basert på opplysninger som oppgis i forbindelse med registrering: Navn, adresse, epostadresse, telefonnummer, produkt-, leverings- og betalingsopplysninger. For menigheter registreres også organisasjonsnummer.

NB: Kortopplysninger lagres ikke.

GRUNNLAG FOR BEHANDLINGEN

Informasjon om navn, adresse, epostadresse, telefonnummer, produkt-, leverings- og betalingsopplysninger (og evt. organisasjonsnummer) benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen med deg som kunde. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6(b). Dersom du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon og tilbud via epost. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6(a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Epost vi mottar blir skannet for virus og skadevare. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 (c). Vi har en rettslig plikt til å sikre informasjonssikkerhet etter personvernforordningen artikkel 5 nr. 1 (f) og 32.

INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi lagrer de personopplysningene som du oppgir i forbindelse med ditt kjøp og ved registrering på www.gudstjeneste.no.

Utover dette benytter vi følgende verktøy for å innhente opplysninger om bruk av våre tjenester og produkter:

Informasjonskapsler

www.eideforlag.no og www.gudstjeneste.no benytter vi informasjonskapsler (cookies), i likhet med de fleste andre nettsteder. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på din datamaskin når du åpner en nettside. Noen kapsler er nødvendige for at nettsiden skal fungere, og andre benyttes for å gi deg som kunde en best mulig brukeropplevelse. Ved å bruke nettsidene våre aksepterer du slik bruk av informasjonskapsler. Informasjonskapsler benyttet til markedsføring kan du selv velge å blokkere.

Les mer om vår bruk av informasjonskapsler her: www.eideforlag.no/cookies

Nettstatistikk

Våre tjenester og produkter benytter analyseverktøy for å kunne utarbeide statistikk om bruken av nettstedet. Vi gjør dette for å kunne forbedre brukeropplevelsen og videreutvikle nettstedet. Personlige opplysninger anonymiseres, aggregeres og brukes ikke til annet enn analyseformål.

Epost

Vi benytter epost for å utføre våre arbeidsoppgaver.

Vi ber om at særlige kategorier personopplysninger ikke sendes ukryptert per epost.

Vi skanner all inn- og utgående epost for virus og skadevare for å sikre integriteten, konfidensialiteten og tilgjengeligheten i våre systemer som behandler personopplysninger.

Nyhetsbrev

I nettbutikken, www.eideforlag.no, kan du melde deg på nyhetsbrev og samtykke til at vi kan informere deg om våre produkter og tjenester. Du kan når som helst melde deg av dine nyhetsbrev. Dette gjør du enkelt ved å følge en lenke som oppgis i alle nyhetsbrev vi sender ut.

VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE

For å kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen med deg, overføres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere innen vertstjenester, utvikling, datasenter, trafikkanalyse, pakking, distribusjon og autentisering. Alle våre samarbeidspartnere som får innsyn i personopplysninger har inngått databehandleravtaler med oss.

ENDRING OG SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Opplysninger som du gir oss, vil bli tatt vare på inntil «formålet med behandlingen er oppfylt». Dette betyr at når du bestiller et produkt hos oss, tar vi vare på alle opplysningene dine frem til varen er levert og faktura er betalt. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil lagres i 5 år i henhold til lovens krav.

Som registrert bruker på www.gudstjeneste.no har du rett til å kreve sletting eller endring av personopplysninger som du selv har registrert på våre nettsider. Du kan også når som helst trekke tilbake samtykker du har gitt til epostmarkedsføring. Dette gjør du ved å sende en epost til personvern@forlagshuset.no.

Du kan når som helst se informasjonen som er registrert om deg, og du kan endre kontaktinformasjon ved å logge inn på din profil. Opplysninger om den registrerte blir tatt vare på i henhold til kjøpsvilkår.

Som registrert har du rett til å kreve sletting eller endring av personopplysninger. Da sender du en epost til slettmeg@forlagshuset.no.

Vi understreker at opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i 5 år, i henhold til lovens krav.

RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE

Vi behandler den registrertes personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Vi gjør oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger vi ikke er forpliktet til å ta vare på i henhold til annet regelverk. Dersom du har spørsmål om eller er misfornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger, ber vi om at du tar kontakt med oss. Du har også rett til å klage til Datatilsynet.

INFORMASJONSSIKKERHET

Den registrertes persondata er beskyttet i egnede og sikrede datasentre med adgangskontroll. All trafikk på nettressursen foregår kryptert og vi har egne databehandleravtaler med de underleverandører vi benytter oss av.

For å sikre våre nettressurser, forbeholder vi oss retten til å implementere sikkerhetstiltak, inkludert geo-blokkering, mot land og områder vi anser å utgjøre en stor sikkerhetsrisiko. Dette bidrar til å beskytte mot trusler og sikre dataintegritet.

REVISJON AV PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi vil kunne oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile eventuelle endringer i våre tjenester og produkter. Ny erklæring vil bli publisert senest en uke før endringene iverksettes.

KONTAKTINFORMASJON

Henvendelser angående personvern kan sendes skriftlig til personvern@forlagshuset.no, eller ta kontakt på telefon: +47 55 38 88 00.